STAVEBNÝ DOZOR


Cena za stavebný dozor

    

     sa odvíja od rozpočtovaných nákladov stavby a činností, ktoré od dozoru stavebník požaduje.

    Napríklad v prípade nepodpivničeného rodinného domu s prízemím a obytným podkrovím pri cene 420 Euro + 20% DPH stavebný dozor vykonáva nasledovné úlohy:

-    oboznámenie sa s realizačný projektom stavby a projektom pre stavebné povolenie a ich kontrola, oboznámenie sa so znením stavebného povolenia a znením zmluvy o dielo s dodávateľom stavby;
-    kontrola staveniska pred začatím výstavby;
-    kontrola vedenia stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia;
-    odsúhlasenie zmien materiálu a technológie výstavby;
-    prebratie základovej škáry pred betonážou základov;
-    prebratie zhnuteného štrkového lôžka a výstuže podkladného betónu (základovej platne);
-    prebratie zvislých nosných prvkov prvého nadzemného podlažia  (nosné a obvodové murivo, výstuž stĺpov);
-    prebratie vodorovných nosných prvkov stropu nad 1.NP (výstuž železobetónovej monolitickej dosky, nosné prvky montovaného stropu);
-    kontrola a prebratie výstuže schodiskového ramena pred betonážou
-    prebratie výstuže vencov pred betonážou;
-    kontrola nosných prvkov drevenej konštrukcie alebo oceľovej konštrukcie krovu;
-    účasť na kolaudačnom konaní a dozor nad odstránením kolaudačných chýb.

   

 


SKAIKON s.r.o.

Vykonáva stavebný dozor výstavby rodinných domov v lokalitách Bratislava, Pezinok, Limbach, Čierna Voda, Svätý Jur, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob.